Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
Tôi __________.
I am ___________________ .
Nói về tình trạng làm việc của bạn
có việc làm
employed
Loại tình trạng việc làm
Không có việc làm
unemployed
Loại tình trạng việc làm
doanh nhân
an entrepreneur
Loại tình trạng việc làm
tự làm chủ
self-employed
Loại tình trạng việc làm
thực tập sinh
an intern
Loại tình trạng việc làm
tình nguyện viên
a volunteer
Loại tình trạng việc làm
tư vấn viên
a consultant
Loại tình trạng việc làm
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Câu hỏi về loại hợp đồng
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
toàn thời gian
full-time
Loại hợp đồng
bán thời gian
part-time
Loại hợp đồng
hạn định
fixed-term
Loại hợp đồng
lâu dài
permanent
Loại hợp đồng
thời vụ
seasonal
Loại hợp đồng
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Hỏi về ngày nghỉ
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Loại ngày nghỉ
nghỉ làm cha
paternity leave
Loại ngày nghỉ
nghỉ ốm
sick leave
Loại ngày nghỉ
ngày nghỉ
days off
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Câu hỏi về thuế
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Lựa chọn hoàn thuế
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Lựa chọn hoàn thuế
i i