Vietlott

Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Viết thư

Viết thư - Đề địa chỉ người nhận

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Kiểu Mỹ:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà và tên phố
Thành phố + Tên viết tắt của bang + mã vùng bưu điện
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Kiểu Anh và Ireland:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + tên phố
Thị trấn/thành phố
Hạt
Mã vùng bưu điện
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kiểu Canada:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tên thị trấn/thành phố + tên viết tắt của tỉnh + mã vùng bưu điện
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Kiểu Australia:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tỉnh
Tên thành phố/thị trấn + mã vùng bưu điện
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Kiểu New Zealand:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tên vùng ngoại ô/Số RD/Số hộp thư PO box
Thị trấn/Thành phố + mã vùng bưu điện
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Kiểu tiếng Anh thông thường: tên người nhận, tên công ty, số nhà + tên phố, thành phố/thị trấn + vùng/bang + mã vùng bưu điện.

Viết thư - Lời thưa gửi

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Thưa ông,
Dear Sir,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa bà,
Dear Madam,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Gửi ông A,
Dear John,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

Viết thư - Nội dung chính

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào

Viết thư - Kết thư

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Trang trọng, rất lịch sự
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Trang trọng, rất lịch sự
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Trang trọng, rất lịch sự
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Trang trọng, rất lịch sự
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Trang trọng, rất lịch sự
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Trang trọng, lịch sự
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Trang trọng, lịch sự
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Trang trọng, lịch sự
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Trang trọng, lịch sự
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Trang trọng, thẳng thắn
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Trang trọng, thẳng thắn
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Trang trọng, rất thẳng thắn
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Kính thư,
Yours faithfully,
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Kính thư,
Yours sincerely,
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Trân trọng,
Respectfully yours,
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Thân ái,
Kind/Best regards,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Thân ái,
Regards,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác
i i